Tìm hiểu, triển khai tính năng Backup copy trên Veeam